ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   วันที่  16  สิงหาคม  2556

   สนามกีฬาศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์

 

 

DSCN9056

DSCN9058

DSCN9059

DSCN9060

DSCN9061

DSCN9062

DSCN9063

DSCN9064

DSCN9065

DSCN9066

DSCN9067

DSCN9068

DSCN9069

DSCN9070

DSCN9071

DSCN9072

DSCN9074

DSCN9075

DSCN9076

DSCN9077

DSCN9079

DSCN9080

DSCN9082

DSCN9083

DSCN9085

DSCN9086

DSCN9087

DSCN9088

DSCN9089

DSCN9090

DSCN9092

DSCN9093

DSCN9094

DSCN9096

DSCN9097

DSCN9098

DSCN9099

DSCN9100

DSCN9101

DSCN9102

DSCN9103

DSCN9104

DSCN9105

DSCN9107

DSCN9108

DSCN9109

DSCN9110

DSCN9111

DSCN9112

DSCN9113

DSCN9114

DSCN9115

DSCN9116

DSCN9117

DSCN9118

DSCN9119

DSCN9120

DSCN9122

DSCN9124

DSCN9125

DSCN9126

DSCN9127

DSCN9129

DSCN9130

DSCN9131

DSCN9132

DSCN9134

DSCN9135

DSCN9136

DSCN9137

DSCN9138

DSCN9139

DSCN9140

DSCN9141

DSCN9142

DSCN9143

DSCN9144

DSCN9145

DSCN9146

DSCN9147

DSCN9148

DSCN9149

DSCN9150

DSCN9151

DSCN9152

DSCN9153

DSCN9154

DSCN9155

DSCN9156

DSCN9157

DSCN9158

DSCN9159

DSCN9160

DSCN9161

DSCN9162

DSCN9164

DSCN9166

DSCN9167

DSCN9168

DSCN9169

DSCN9170

DSCN9171

DSCN9172

DSCN9173

DSCN9174

DSCN9176

RSCN9106

RSCN9177

RSCN9178