ความสามารถของคุณครูดารุณี ประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 


 


 


 
 


 


สุดยอดจริงๆ.... เหมาะสมแล้วกับรางวัล "ครูสอนดี " และคุณครูมืออาชีพ