คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

นำเสนอสไลด์โชว์ ภาพคุณครูดารุณี ประพันธ์ ....

ภาพสไลด์โชว์ คุณครูดารุณี ประพันธ์...