เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ” ให้กับเราเอง

รวบรวมชุดแบบฝึกทักษะ สาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์


แบบฝึกทักษะ สาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 .
แบบฝึกทักษะ สาระ คณิตศาสตร์ .
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ใบงานคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ..( ห้องเรียนคุณครูแนน )
แบบฝึกทักษะ การบวกและการลบ จำนวนที่มีไม่เกิน 1000 ..
แบบฝึกทักษะ จำนวนนับ ที่มีไม่เกิน 1000 ..

แบบฝึกทักษะ การคูณ โจทย์ปัญหาพัฒนาสมอง ..