คุณครูดารุณี ประพันธ์ และทีมงาน รร.อนุบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558