เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ” ให้กับเราเอง

โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2561(อาคารเบอร์ 5) .... ใบเกียรติบัตร โครงการห้องเรียนสีเขียว ...
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ โครงการห้องเรียนสีเขียว .... เพลง Chicken Dance ...
โครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ... ( สุดยอดโรงเรียนประหยัดไฟฟ้า ) องค์ความรู้มาตรการประหยัดพลังงาน ...