คุณครูดารุณี ประพันธ์ และทีมงาน รร.อนุบาลสุรินทร์ รับโล่รางวัล จาก กฟผ.