คุณครูดารุณี ประพันธ์ และทีมงาน รร.อนุบาลสุรินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย