กิจกรรมการแสดง..ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ปี 2561