การสวดพระอภิธรรมศพ และวันประชุมเพลิงงานฌาปนกิจศพ นายกลม  เฉลิม    (บิดาของคุณครูดารุณี   ประพันธ์)

วันที่  17  กันยายน  2556    เมรุวัดศรีมากทอง  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุรินทร์

 

 

คำอธิบาย: IMG_5165

คำอธิบาย: IMG_5168

คำอธิบาย: IMG_5169

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5170

คำอธิบาย: IMG_5173

คำอธิบาย: IMG_5179

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5180

คำอธิบาย: IMG_5181

คำอธิบาย: IMG_5182

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5184

คำอธิบาย: IMG_5194

คำอธิบาย: IMG_5196

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5198

คำอธิบาย: IMG_5203

คำอธิบาย: IMG_5213

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5223

คำอธิบาย: IMG_5227

คำอธิบาย: IMG_5347

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5349

คำอธิบาย: IMG_5351

คำอธิบาย: IMG_5355

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5367

คำอธิบาย: IMG_5370

คำอธิบาย: IMG_5371

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5386

คำอธิบาย: IMG_5392

คำอธิบาย: IMG_5409

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5428

คำอธิบาย: IMG_5435

คำอธิบาย: IMG_5436

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5437

คำอธิบาย: IMG_5441

คำอธิบาย: IMG_5442

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5454

คำอธิบาย: IMG_5466

คำอธิบาย: IMG_5477

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5500

คำอธิบาย: IMG_5501

คำอธิบาย: IMG_5502

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5519

คำอธิบาย: IMG_5528

คำอธิบาย: IMG_5532

 

 

 

คำอธิบาย: IMG_5536

คำอธิบาย: IMG_5540

คำอธิบาย: IMG_5542