การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 นักเรียน รร. อนุบาลสุรินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 29 31 สิงหาคม 2556 อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

DSCN9328

DSCN9329

DSCN9332

DSCN9333

DSCN9334

DSCN9335

DSCN9336

DSCN9337

DSCN9338

DSCN9339

DSCN9340

DSCN9341

DSCN9342

DSCN9343

DSCN9344

DSCN9345

DSCN9346

DSCN9348

DSCN9349

DSCN9362

DSCN9363

DSCN9365

DSCN9366

DSCN9367

DSCN9368

DSCN9369

DSCN9370

DSCN9371

DSCN9379

DSCN9381

DSCN9382

DSCN9383

DSCN9384

DSCN9385

DSCN9386

DSCN9388

DSCN9390

DSCN9391

DSCN9393

DSCN9394

DSCN9395

DSCN9396

DSCN9398

DSCN9400

DSCN9401

DSCN9403

RSCN9355

RSCN9357

RSCN9358

RSCN9359

RSCN9360

RSCN9361

RSCN9374

RSCN9375

RSCN9376

RSCN9380