การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ     นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

20   สิงหาคม    2556        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1    ต้องไปแข่งขันที่ กทม. ต่อไป)

 

 

DSCN9180

DSCN9181

DSCN9182

DSCN9183

DSCN9184

DSCN9185

DSCN9186

DSCN9187

DSCN9188

DSCN9189

DSCN9190

DSCN9191

DSCN9192

DSCN9193

DSCN9194

DSCN9195

DSCN9196

DSCN9197

DSCN9198

DSCN9199

DSCN9200

DSCN9201

DSCN9202

DSCN9203

DSCN9204

DSCN9205

DSCN9206

DSCN9207

DSCN9208

DSCN9209

DSCN9210

DSCN9211

DSCN9212

DSCN9213

DSCN9214

DSCN9220

DSCN9221

RSCN9215

RSCN9216

RSCN9217

RSCN9218

RSCN9222

RSCN9223