คุณครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  ร่วมกิจกรรมวันจักรี    หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร

6  เมษายน   2556

 

 

DSCN8218

DSCN8219

DSCN8220

DSCN8221

DSCN8222

DSCN8223

DSCN8224

DSCN8225

DSCN8226

DSCN8227

DSCN8228

DSCN8229

DSCN8230

DSCN8231

DSCN8232

RSCN8237