กิจกรรมคณะครู รร.อนุบาลสุรินทร์  เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาคณะครู รร.อนุบาลประจำจังหวัด

ณ จังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อ  29  มีนาคม  2556

 

 

DSCN8130

DSCN8131

DSCN8132

DSCN8133

DSCN8134

DSCN8135

DSCN8136

DSCN8137

DSCN8138

DSCN8139

DSCN8140

DSCN8141

DSCN8142

DSCN8143

DSCN8144

DSCN8145

DSCN8146

DSCN8147

DSCN8148

DSCN8149

DSCN8150

DSCN8151

DSCN8152

DSCN8153

DSCN8154

DSCN8155

DSCN8156

DSCN8157

DSCN8159

DSCN8160

DSCN8161

DSCN8162

DSCN8163

DSCN8164

DSCN8165

DSCN8167

DSCN8168

DSCN8169

DSCN8172

DSCN8173

DSCN8174

DSCN8178

DSCN8179

DSCN8180

DSCN8183

DSCN8184

DSCN8187

DSCN8188

DSCN8189

DSCN8190

DSCN8191

DSCN8192

DSCN8194

DSCN8196

DSCN8197

DSCN8198

DSCN8200

DSCN8201

DSCN8202

DSCN8203

DSCN8204

DSCN8205

DSCN8206

DSCN8207

DSCN8209

DSCN8210

DSCN8211

FSCN8213

FSCN8214

RSCN8158

RSCN8175

RSCN8176

RSCN8177

RSCN8186

RSCN8193

RSCN8199

RSCN8215