กิจกรรมคุณครูดารุณี  ประพันธ์   อำลาผู้บริหารฯ  คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนบ้านแสรออ 

 และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สุดท้าย    บ้านพักส่วนตัว

๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

 

 

DSCN7855

DSCN7856

DSCN7859

DSCN7860

DSCN7861

DSCN7863

DSCN7864

DSCN7865

DSCN7866

DSCN7867

DSCN7868

DSCN7869

DSCN7870

DSCN7871

DSCN7872

DSCN7873

DSCN7874

DSCN7876

DSCN7877

DSCN7878

DSCN7879

DSCN7880

DSCN7881

DSCN7882

DSCN7883

DSCN7884

DSCN7885

DSCN7886

DSCN7887

DSCN7888

DSCN7889

DSCN7891

DSCN7892

DSCN7893

DSCN7894

DSCN7895

DSCN7896

DSCN7897

DSCN7898

DSCN7899

DSCN7900

DSCN7901

DSCN7902

DSCN7903

DSCN7904

DSCN7905

DSCN7906

DSCN7907

DSCN7908

DSCN7909

DSCN7910

DSCN7911

DSCN7912

DSCN7913

DSCN7914

DSCN7915

DSCN7916

DSCN7917

DSCN7918

DSCN7919

DSCN7920

DSCN7921

DSCN7923

DSCN7924

DSCN7925

DSCN7926

DSCN7927

DSCN7928

DSCN7929

DSCN7930

DSCN7931

DSCN7932

DSCN7933

DSCN7934

DSCN7935

DSCN7936

DSCN7937

DSCN7938

DSCN7939

DSCN7940

DSCN7941

DSCN7942

DSCN7943

DSCN7944

DSCN7945

DSCN7946

DSCN7947

DSCN7948

DSCN7949

DSCN7953

DSCN7954

DSCN7955

DSCN7956

DSCN7957

DSCN7958

DSCN7959

DSCN7960

DSCN7961

DSCN7962

DSCN7963

DSCN7964

DSCN7965

DSCN7966

DSCN7967

DSCN7968

DSCN7969

DSCN7970

RSCN7950

RSCN7951

RSCN7952