กิจกรรมวันเลี้ยงส่งคุณครูดารุณี   ประพันธ์    ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖     หอประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ

 

 

DSCN7709

DSCN7710

DSCN7712

DSCN7713

DSCN7714

DSCN7715

DSCN7716

DSCN7717

DSCN7718

DSCN7719

DSCN7720

DSCN7721

DSCN7722

DSCN7723

DSCN7724

DSCN7725

DSCN7726

DSCN7727

DSCN7728

DSCN7729

DSCN7730

DSCN7731

DSCN7732

DSCN7733

DSCN7734

DSCN7735

DSCN7736

DSCN7737

DSCN7738

DSCN7739

DSCN7740

DSCN7741

DSCN7742

DSCN7743

DSCN7744

DSCN7745

DSCN7746

DSCN7747

DSCN7748

DSCN7749

DSCN7750

DSCN7751

DSCN7752

DSCN7753

DSCN7754

DSCN7755

DSCN7756

DSCN7757

DSCN7758

DSCN7759

DSCN7760

DSCN7761

DSCN7762

DSCN7763

DSCN7764

DSCN7765

DSCN7766

DSCN7767

DSCN7768

DSCN7769

DSCN7770

DSCN7771

DSCN7772

DSCN7773

DSCN7776

DSCN7777

DSCN7778

DSCN7779

DSCN7780

DSCN7781

DSCN7782

DSCN7783

DSCN7784

DSCN7785

DSCN7786

DSCN7787

DSCN7788

DSCN7789

DSCN7790

DSCN7791

DSCN7792

DSCN7793

DSCN7794

DSCN7795

DSCN7796

DSCN7797

DSCN7798

DSCN7799

DSCN7800

DSCN7801

DSCN7802

DSCN7804

DSCN7805

DSCN7806

DSCN7807

DSCN7808

DSCN7809

DSCN7811

DSCN7812

DSCN7813

DSCN7814

DSCN7815

DSCN7816

DSCN7817

DSCN7818

DSCN7819

DSCN7820

DSCN7821

DSCN7822

DSCN7823

DSCN7824

DSCN7825

DSCN7826

DSCN7828

DSCN7830

DSCN7831

DSCN7832

DSCN7833

DSCN7834

DSCN7835

DSCN7836

DSCN7837

DSCN7838

DSCN7839

DSCN7840

DSCN7841

DSCN7842

DSCN7843

DSCN7844

DSCN7845

DSCN7846

DSCN7847

DSCN7848

DSCN7849

DSCN7851

DSCN7852