ประมวลภาพกิจกรรมการเตรียมงานและวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่   ครอบครัว.... ประพันธ์

เมื่อวันที่     ธันวาคม   ๒๕๕๕

 

 

DSC_0008

DSC_0020

DSC_0022

DSC_0023

DSC_0024

DSC_0026

DSC_0033

DSC_0064

DSC_0079

DSC_0080

DSC_0093

DSC_0118

DSC_0145

DSC_0149

DSC_0168

DSC_0176

DSC_0182

DSC_0190

DSC_0219

DSC_0241

DSC_0247

DSC_0265

DSC_0286

DSC_0288

DSC_0292

DSC_0295

DSC_0300

DSC_0302

DSC_0304

DSC_0306

DSC_0308

DSC_0310

DSC_0313

DSC_0317

DSC_0318

DSC_0323

DSC_0325

DSC_0326

DSC_0331

DSC_0335

DSC_0337

DSC_0339

DSC_0342

DSC_0344

DSC_0346

DSC_0353

DSC_0356

DSC_0361

DSC_0362

DSC_0363

DSC_0366

DSC_0374

DSC_0376

DSC_0377

DSC_0382

DSC_0392

DSC_0394

DSC_0410

DSC_0416

DSC_0419

DSC_0426

DSC_0434

DSC_0440

DSC_0448

DSC_0454

DSC_0455

DSC_0461

DSC_0472

DSC_0476

DSC_0477

DSC_0478

DSC_0479

DSC_0480

DSC_0481

DSC_0483

DSC_0485

DSC_0489

DSC_0490

DSC_0492

DSC_0494

DSC_0496

DSC_0498

DSC_0502

DSC_0504

DSC_0507

DSC_0509

DSC_0512

DSC_0515

DSC_0521

DSC_0522

DSC_0531

DSC_0535

DSC_0546

DSC_0549

DSC_0551

DSC_0552

DSC_0555

DSC_0557

DSC_0566

DSC_0573

DSC_0574

DSC_0577

DSC_0578

z001

z002

z003

z004

z005

z006

z007

z008

z009

z010

z011

z012

z013

z014

z015