กิจกรรมการเรียนการสอน (การประดิษฐ์กระทง)  ในวันลอยกระทง  วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖/๑    โรงเรียนบ้านแสรออ

 

 

DSCN7143

DSCN7144

DSCN7146

DSCN7147

DSCN7148

DSCN7151

DSCN7152

DSCN7153

DSCN7154

DSCN7155

DSCN7156

DSCN7157

DSCN7158

DSCN7159

DSCN7160

DSCN7162

DSCN7163

DSCN7168

DSCN7169

DSCN7170

DSCN7172

DSCN7173

DSCN7174

DSCN7175

DSCN7176

DSCN7177

DSCN7178

DSCN7179

DSCN7180

DSCN7181

DSCN7182

DSCN7183

DSCN7184

DSCN7186

DSCN7187

DSCN7188

DSCN7189

DSCN7190

DSCN7191

DSCN7192

DSCN7193

DSCN7194

DSCN7195

DSCN7196

DSCN7197

DSCN7198

DSCN7200

DSCN7201

RSCN7164

RSCN7171