ประมวลภาพกิจกรรมพิธีขึ้นบ้านหลังใหม่  คุณครูดารุณี   ประพันธ์

22  พฤศจิกายน  2555

 

 

DSCN6942

DSCN6944

DSCN6947

DSCN6948

DSCN6949

DSCN6950

DSCN6951

DSCN6952

DSCN6953

DSCN6954

DSCN6955

DSCN6956

DSCN6958

DSCN6960

DSCN6961

DSCN6963

DSCN6965

DSCN6966

DSCN6967

DSCN6971

DSCN6974

DSCN6975

DSCN6976

DSCN6977

DSCN6978

DSCN6980

DSCN6981

DSCN6982

DSCN6984

DSCN6985

DSCN6987

DSCN6991

DSCN6992

DSCN6994

DSCN6995

DSCN6996

DSCN6997

DSCN6999

DSCN7003

DSCN7004

DSCN7005

DSCN7008

DSCN7009

DSCN7010

DSCN7013

DSCN7015

DSCN7016

DSCN7017

DSCN7018

DSCN7019

DSCN7020

DSCN7021

DSCN7022

DSCN7023

DSCN7024

DSCN7025

DSCN7026

DSCN7027

DSCN7028

DSCN7032

DSCN7033

DSCN7034

DSCN7035

DSCN7036

DSCN7038

DSCN7040

DSCN7042

DSCN7043

DSCN7044

DSCN7045

DSCN7046

DSCN7048

DSCN7049

DSCN7050

DSCN7051

DSCN7057

DSCN7058

DSCN7060

DSCN7061

DSCN7062

DSCN7064

DSCN7065

DSCN7067

DSCN7068

DSCN7073

DSCN7074

DSCN7075

DSCN7078

DSCN7079

DSCN7080

DSCN7081

DSCN7082

DSCN7091

DSCN7097

DSCN7098

DSCN7099

DSCN7100

DSCN7109

DSCN7112

DSCN7113

DSCN7114

DSCN7115

DSCN7117

DSCN7119

DSCN7121

DSCN7122

DSCN7126

RSCN6943

RSCN7116

RSCN7120

RSCN7123

RSCN7124

RSCN7125

RSCN7127

RSCN7128

RSCN7129

RSCN7130

RSCN7131

RSCN7132

RSCN7133