ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   คุณครูดารุณี  ประพันธ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2555      โรงเรียนบ้านแสรออ

 

 

 

DSCN5732

DSCN5734

DSCN5735

 

 

 

DSCN5739

DSCN5741

DSCN5754

 

 

 

DSCN5758

DSCN5761

DSCN5762

 

 

 

DSCN5764

DSCN5766

DSCN5769

 

 

 

DSCN5770

DSCN5771

DSCN5773

 

 

 

DSCN5774

DSCN5775

DSCN5776

 

 

 

DSCN5777

DSCN5780

DSCN5781

 

 

 

DSCN5783

DSCN5784

DSCN5786

 

 

 

DSCN5787

DSCN5789

DSCN5790

 

 

 

DSCN5791

DSCN5793

DSCN5794

 

 

 

DSCN5797

DSCN5798

DSCN5799

 

 

 

DSCN5800

DSCN5801

DSCN5802

 

 

 

DSCN5803

DSCN5804

DSCN5805

 

 

 

DSCN5806

DSCN5807

DSCN5808

 

 

 

DSCN5810

DSCN5811

DSCN5812

 

 

 

DSCN5813

DSCN5815

DSCN5816

 

 

 

DSCN5817

DSCN5818

DSCN5819

 

 

 

DSCN5820

DSCN5821

DSCN5822

 

 

 

DSCN5824

DSCN5825

DSCN5826

 

 

 

DSCN5828

DSCN5829

DSCN5830

 

 

 

DSCN5831

DSCN5832

DSCN5833

 

 

 

DSCN5834

DSCN5835

DSCN5837

 

 

 

DSCN5838

DSCN5839

DSCN5840

 

 

 

DSCN5841

DSCN5842

DSCN5844

 

 

 

DSCN5845

DSCN5846

DSCN5847

 

 

 

DSCN5848

DSCN5849

DSCN5850

 

 

 

DSCN5851

DSCN5852

DSCN5854

 

 

 

DSCN5855

DSCN5857

DSCN5858

 

 

 

DSCN5859

DSCN5860

DSCN5861

 

 

 

DSCN5863

DSCN5864

DSCN5866

 

 

 

DSCN5867

DSCN5868

DSCN5869

 

 

 

DSCN5870

DSCN5871

DSCN5872

 

 

 

DSCN5873

DSCN5875

DSCN5876

 

 

 

DSCN5877

DSCN5878

DSCN5879

 

 

 

DSCN5880

DSCN5883

DSCN5884

 

 

 

DSCN5885

DSCN5887

DSCN5888

 

 

 

DSCN5889

DSCN5890

DSCN5891

 

 

 

DSCN5892

DSCN5893

DSCN5894

 

 

 

DSCN5895

DSCN5896

DSCN5897