กิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดี คุณครูดารุณี ประพันธ์ ได้รับรางวัล ครูสอนดี

และงานเลี้ยงสรรค์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านแสรออ  (ชุดใหม่)

27 กรกฎาคม  2555      ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ

 

 

 

DSCN5313

DSCN5314

DSCN5315

 

 

 

DSCN5316

DSCN5317

DSCN5318

 

 

 

DSCN5319

DSCN5320

DSCN5321

 

 

 

DSCN5322

DSCN5323

DSCN5324

 

 

 

DSCN5325

DSCN5326

DSCN5327

 

 

 

DSCN5328

DSCN5329

DSCN5330

 

 

 

DSCN5331

DSCN5332

DSCN5333

 

 

 

DSCN5334

DSCN5335

DSCN5336

 

 

 

DSCN5337

DSCN5338

DSCN5339

 

 

 

DSCN5340

DSCN5341

DSCN5342

 

 

 

DSCN5344

DSCN5347

DSCN5348

 

 

 

RSCN5346