ประมวลภาพพิธีรับรางวัลเกียรติคุณ  ครูสอนดี  โดย สสค. ร่วมกับ  จังหวัดสุรินทร์

วันที่  19 กรกฎาคม 2555  โรงเรียนทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

DSCN5172

DSCN5174

DSCN5175

 

 

 

DSCN5176

DSCN5177

DSCN5179

 

 

 

DSCN5181

DSCN5183

DSCN5184

 

 

 

DSCN5185

DSCN5186

DSCN5188

 

 

 

DSCN5203

DSCN5205

DSCN5209

 

 

 

DSCN5210

DSCN5211

DSCN5213

 

 

 

DSCN5214

DSCN5215

DSCN5216

 

 

 

DSCN5217

DSCN5219

DSCN5221

 

 

 

DSCN5222

DSCN5223

DSCN5231

 

 

 

DSCN5232

DSCN5233

DSCN5234

 

 

 

DSCN5235

DSCN5236

DSCN5238

 

 

 

DSCN5242

DSCN5244

DSCN5246

 

 

 

DSCN5249

DSCN5250

DSCN5252

 

 

 

DSCN5253

DSCN5254

DSCN5255

 

 

 

DSCN5256

RSCN5204

RSCN5206

 

 

 

RSCN5225

RSCN5226

RSCN5227

 

 

 

RSCN5228

RSCN5257

RSCN5258

 

 

 

RSCN5259

RSCN5260

RSCN5261