กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  นักเรียนระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านแสรออ

  อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

DSCN3333

DSCN3334

DSCN3335

 

 

 

DSCN3336

DSCN3337

DSCN3338

 

 

 

DSCN3339

DSCN3340

DSCN3341

 

 

 

DSCN3342

DSCN3343

DSCN3344

 

 

 

DSCN3346

DSCN3347

DSCN3348

 

 

 

DSCN3349

DSCN3350

DSCN3351

 

 

 

DSCN3354

DSCN3362

DSCN3375

 

 

 

DSCN3377

DSCN3378

DSCN3379

 

 

 

DSCN3380

DSCN3381

DSCN3385

 

 

 

DSCN3386

DSCN3387

DSCN3388

 

 

 

DSCN3389

DSCN3392

DSCN3405

 

 

 

DSCN3406

DSCN3407

DSCN3409

 

 

 

DSCN3412

DSCN3413

DSCN3414

 

 

 

DSCN3418

RSCN3384

RSCN3390

 

 

 

RSCN3393

RSCN3394

RSCN3395

 

 

 

RSCN3396

RSCN3397

RSCN3399

 

 

 

RSCN3400

RSCN3401

RSCN3402

 

 

 

RSCN3403