ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

โรงเรียนบ้านแสรออ

 

 

 

DSCN2162

DSCN2163

DSCN2164

DSCN2165

DSCN2166

DSCN2168

DSCN2169

DSCN2170

DSCN2172

DSCN2173

DSCN2174

DSCN2176

DSCN2177

DSCN2178

DSCN2179

DSCN2180

DSCN2181

DSCN2183

DSCN2184

DSCN2185

DSCN2186

DSCN2187

DSCN2188

DSCN2189

DSCN2190

DSCN2191

DSCN2193

DSCN2194

DSCN2195

DSCN2196

DSCN2197

DSCN2198

DSCN2199

DSCN2200

DSCN2202

DSCN2203

DSCN2204

DSCN2205

DSCN2206

DSCN2207

DSCN2208

DSCN2209

DSCN2210

DSCN2211

DSCN2212

DSCN2213

DSCN2214

DSCN2215

DSCN2216