กิจกรรมการเรียนการสอนวันลอยกระทง   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ( 10 พฤศจิกายน  2554 )

โดย.... คุณครูดารุณี   ประพันธ์    ครูโรงเรียนบ้านแสรออ   

 

 

 

DSCN3225

DSCN3226

DSCN3227

 

 

 

DSCN3228

DSCN3229

DSCN3230

 

 

 

DSCN3231

DSCN3232

DSCN3233

 

 

 

DSCN3234

DSCN3236

DSCN3237

 

 

 

DSCN3238

DSCN3239

DSCN3240

 

 

 

DSCN3241

DSCN3242

DSCN3243

 

 

 

DSCN3244

DSCN3245

DSCN3246

 

 

 

DSCN3247

DSCN3248

DSCN3249

 

 

 

DSCN3250

RSCN3251

RSCN3252

 

 

 

RSCN3253

RSCN3254

RSCN3255

 

 

 

RSCN3256