ประมวลภาพการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านแสรออ

วันที่  25-26  สิงหาคม 2554      หอประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ  

 

 

 

DSCN2343

DSCN2344

DSCN2345

 

 

 

DSCN2347

DSCN2348

DSCN2349

 

 

 

DSCN2350

DSCN2351

DSCN2352

 

 

 

DSCN2353

DSCN2354

DSCN2355

 

 

 

DSCN2356

DSCN2358

DSCN2359

 

 

 

DSCN2360

DSCN2361

DSCN2362

 

 

 

DSCN2363

DSCN2366

DSCN2367

 

 

 

DSCN2368

DSCN2369

DSCN2370

 

 

 

DSCN2371

DSCN2372

DSCN2373

 

 

 

DSCN2374

DSCN2375

DSCN2376

 

 

 

DSCN2377

DSCN2378

DSCN2379

 

 

 

DSCN2380

DSCN2381

DSCN2382

 

 

 

DSCN2383

DSCN2384

DSCN2385

 

 

 

DSCN2386

DSCN2387

DSCN2388

 

 

 

DSCN2390

DSCN2391

DSCN2392

 

 

 

DSCN2393

DSCN2394

DSCN2395

 

 

 

DSCN2396

DSCN2397

DSCN2398

 

 

 

DSCN2399

DSCN2400

DSCN2402

 

 

 

DSCN2404

DSCN2405

DSCN2406

 

 

 

DSCN2407

DSCN2408

DSCN2410

 

 

 

DSCN2414

DSCN2415

DSCN2416

 

 

 

DSCN2417

DSCN2418

DSCN2420

 

 

 

DSCN2422

DSCN2424

DSCN2430

 

 

 

DSCN2436

DSCN2456

DSCN2458

 

 

 

DSCN2459

DSCN2461

DSCN2463

 

 

 

DSCN2474

DSCN2477

DSCN2481

 

 

 

DSCN2483

DSCN2486

DSCN2488

 

 

 

DSCN2490

DSCN2491

DSCN2495

 

 

 

DSCN2498

DSCN2501

DSCN2502

 

 

 

DSCN2509

DSCN2519

RSCN2448

 

 

 

RSCN2449

RSCN2452

RSCN2453

 

 

 

RSCN2472

RSCN2473

RSCN2487

 

 

 

RSCN2492

RSCN2493

RSCN2494

 

 

 

RSCN2503