กิจกรรมจิตอาสา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕/๑

โรงเรียนบ้านแสรออ     ปีการศึกษา    ๒๕๕๔

 

 

 

DSCN2331

DSCN2332

DSCN2334

 

 

 

DSCN2335

DSCN2336

DSCN2337

 

 

 

DSCN2338

DSCN2339

DSCN2340