การจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินครูสอนดี   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

คุณครูดารุณี    ประพันธ์    ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูสอนดี

ชมภาพบรรยากาศ   ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1   โรงเรียนบ้านแสรออ   ( 29 กรกฎาคม  2554 )

 

 

 

DSCN2054

DSCN2055

DSCN2056

 

 

 

DSCN2057

DSCN2058

DSCN2059

 

 

 

DSCN2060

DSCN2061

DSCN2062

 

 

 

DSCN2063

DSCN2064

DSCN2065

 

 

 

DSCN2066

DSCN2067

DSCN2068

 

 

 

DSCN2069

DSCN2070

DSCN2071

 

 

 

DSCN2072

DSCN2073

DSCN2075

 

 

 

DSCN2076

DSCN2077

DSCN2078

 

 

 

DSCN2079

DSCN2080

DSCN2081

 

 

 

DSCN2082

DSCN2085

DSCN2086

 

 

 

DSCN2087

DSCN2088

DSCN2089

 

 

 

DSCN2090

DSCN2091

DSCN2092

 

 

 

DSCN2094

DSCN2095

DSCN2096

 

 

 

DSCN2097

DSCN2098

DSCN2099

 

 

 

DSCN2101

DSCN2104

DSCN2105

 

 

 

DSCN2107

DSCN2109

DSCN2110

 

 

 

DSCN2111

DSCN2112

DSCN2113

 

 

 

DSCN2114

DSCN2115

DSCN2116

 

 

 

DSCN2117

DSCN2118

DSCN2119

 

 

 

DSCN2121

DSCN2122

DSCN2123

 

 

 

DSCN2124

DSCN2125

DSCN2126

 

 

 

DSCN2128

DSCN2129

DSCN2130

 

 

 

DSCN2135

DSCN2136

DSCN2137

 

 

 

DSCN2140

DSCN2141

DSCN2144

 

 

 

DSCN2145

DSCN2147

DSCN2148

 

 

 

DSCN2150

DSCN2152

RSCN2083

 

 

 

RSCN2084

RSCN2103

RSCN2106

 

 

 

RSCN2131

RSCN2132

RSCN2134

 

 

 

RSCN2149

RSCN2153